Ledenwebsite van

  • OVER DE N.A.O.M.T.

    Bij de Orthopedisch Manueel Therapeut kunt u terecht voor verschillende klachten

OVER DE N.A.O.M.T.


ORTHOPEDISCHE MANUELE THERAPIE

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij bieden wij u informatie aan betreffende Orthopedische Manuele Therapie. De informatie is onderverdeeld in vier hoofdstukken, de opleiding, de visie, de werkwijze en de beroepsvereniging.

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie [O.O.M.T.]
Na het behalen van het diploma Fysiotherapie is het mogelijk de opleiding Orthopedische Manuele Therapie te volgen. Mondiaal kent men diverse stromingen binnen de manuele therapie. Het is de Orthopedische Manuele Therapie gelukt deze stromingen te integreren in het curriculum van de opleiding , waardoor deze 5 jarige opleiding een meerwaarde heeft voor fysiotherapie en Manuele Therapie.

Visie.
De Orthopedische Manuele Therapie maakt gebruik van een nauwkeurige diagnostiek ter inventarisatie van de paramedische condities van de patient en herkenning van de absolute- en relatieve contra-indicaties ten aanzien van de behandeling. Orthopedisch manueel therapeuten kunnen dysfuncties behandelen binnen het geheel van het arthrogene, myogene en neurogene mechanisme [A.M.N.M.]. Hierbij gaan zij uit van het zogenaamde "ketendenken". De Therapeut richt zich niet alleen op de extremiteiten of de wervelkolom, maar kijkt ook naar relatie tussen de diverse regio's. De Orthopedisch Manueel Therapeut kan weefsel-specifieke veranderingen diagnostiseren, hetgeen leidt tot een classificatie van de stoornis en de daaruit voortkomende beperkingen. De Orthopedisch Manueel Therapeut (O.M.T.) beschikt over een scala aan behandelmethoden zoals: mobilisatie, manipulatie, stabilisatie, medische trainingstherapie, neuro-modulatie technieken [o.a.spierverlengingstechnieken] houdingstherapie en voorlichting. Om recidief te voorkomen stelt de Orthopedisch Manueel Therapeut, tijdens en na de behandeling , veelal een training voor die de belastbaarheid van het A.M.N.M. verbetert. Door het vaststellen van de juiste werkdiagnose kunnen patienten specifiek c.q. gerichter worden behandeld. Bij deze efficiente manier van behandelen hoort ook de hulp van andere medische disciplines of specialismen. Een behandeling O.M.T. behoeft niet op zich te staan. De behandeling kan een onderdeel zijn binnen het totale behandelplan.

Werkwijze.
[1] Het differentieren van aspecifieke lage rugklachten. Is er sprake van discogene, facettaire, foramina pathologie of een combinatie hiervan?
[2] Epicondylitis lateralis, gaat het hier om een lokaal probleem of om een neuro-reflectoir mechanisme vanuit de de wervelkolom [referred pain]?
[3] Het differentieren van beperkingen van de cervicale wervelkolom op basis van discus, facet, foramen, of wellicht in combinatie.

N.A.O.M.T.
De Nederlandse Associatie voor Orthopedische Manuele Therapie (N.A.O.M.T.) behartigt de sociaal- maatschappelijke belangen van de Orthopedisch Manueel Therapeuten. De Associatie verplicht de Orthopedisch Manueel Therapeuten hun vakkennis op peil te houden door middel van bij- en nascholing. De leden staan allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister.

Mocht bovengenoemde informatie bij u vragen oproepen dan zijn wij zeker bereid deze te beantwoorden. U kunt contact opnemen met degene die u de informatie heeft toegezonden, of met;

N.A.O.M.T.
Postbus 1027
2280 CA
Rijswijk
0900-4636764

BEHANDELING VAN UW KLACHT

U kunt bij uw Manueel Therapeut terecht voor de behandeling van verschillende lichamelijke klachten. Kijk gerust eens om te zien of de Manueel Therapeut ook voor uw klacht iets kan betekenen.


CONTACT GEGEVENS

logo

N.A.O.M.T.

Postbus 1027

2280 CA

Rijswijk